Announcements - Events

Đào tạo chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) năm 2017

Đào tạo chế tạo, đóng gói, kiểm định và thương mại hóa linh kiện vi cơ điện tử (MEMS) năm 2017

Lễ khánh thành xưởng sản xuất thực phẩm chức năng và công bố sản phầm Nano Curcumin

Lễ khánh thành xưởng sản xuất thực phẩm chức năng và công bố sản phầm Nano Curcumin

LỄ KHÁNH THÀNH XƯỞNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NANO CURCUMIN

LỄ KHÁNH THÀNH XƯỞNG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NANO CURCUMIN

Thông báo tuyển sinh chương trình phát triển ngành công nghiệp MEMS năm 2019

Thông báo tuyển sinh chương trình phát triển ngành công nghiệp MEMS năm 2019