Phân tích vật liệu

Đo lường, chụp ảnh, phân tích mẫu vật liệu các loại ở mức độ nano, phân tử với các máy, thiết bị hiện đại:

  • Kính hiển vi điện tử quét FE – SEM S4800
  • Kính hiển vi lực nguyên tử – AFM
  • Máy đo quang phổ Raman – Raman Spectrometer
  • Máy đo phổ hấp thu hồng ngoại – FTIR
  • Máy đo cảm ứng từ hạt nhân – NMR

text ?>