Thông báo – Sự kiện

Chấp Thuận Kết Quả Xét Tuyển 2023 - Đợt 2

Chấp Thuận Kết Quả Xét Tuyển 2023 - Đợt 2

Chấp Thuận Kết Quả Xét Tuyển 2023

Chấp Thuận Kết Quả Xét Tuyển 2023

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2023 - Đợt 2

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2023 - Đợt 2

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2023 - Đợt 1

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2023 - Đợt 1

Hội nghị quốc tế lần thứ tư về MEMS và hệ thống cảm biến (IWMS 2020)

Các nhà khoa học có dịp học hỏi kinh nghiệm ứng dụng hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về MEMS và hệ thống cảm biến (IWMS 2020) với chủ đề “MEMS và vật liệu tiên tiến” tại TP.HCM.