Tin tức

SHTP Labs làm chủ công nghệ MEMS với những sản phẩm ứng dụng cao

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP Labs) vừa tổng kết Chương trình phát triển ngành Công nghiệp MEMS (vi cơ điện tử) giai đoạn 2017–2020 và lấy ý kiến chuyên gia để xây dựng dự thảo Chương trình phát triển MEMS giai đoạn 2020–2025. Qua đây thấy rõ các kết quả mà SHTP Labs đã đạt được...

Ứng dụng công nghệ nano vàng trong điều trị các bệnh về da

Ứng dụng công nghệ nano vàng trong điều trị các bệnh về da

Công nghệ giả tụ điện siêu bền sử dụng điện cực dây nano

Công nghệ giả tụ điện siêu bền sử dụng điện cực dây nano

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh

TRÀ TRẦM

TRÀ TRẦM