Organization

The Research Laboratories of Saigon Hi-Tech Park (R&D-SHTP) includes many laboratories and Professional Department. Currently, 03 labs are in operation: Nano Technology Lab, Semiconductor Lab, and Precision Mechanics and Automation Lab. Besides the above-mentioned Labs, another lab of research and development in biotechnology, as a precursor of bio-technology Lab, has received SHTP Board of Management’s Decision for establishment.

Technical activities of SHTP Labs will be proposed, evaluated, reviewed by the Advisory Council of SHTP Labs.The Advisory Council consists of representatives of SHTP Board of Management, members of the SHTP’s scientific Council and representatives of major partners that affect the activities of the Labs.
BAN GIÁM ĐỐC

HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Ngô Võ Kế Thành Giám đốc Thạc sĩ Vật liệu
Quách Anh Sen Phó Giám đốc Cử nhân Luật

PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

HỌ TÊN CHỨC VỤ HỌC VỊ CHUYÊN NGÀNH
Phùng Thủy Châu Phó Phòng Cử nhân Anh Văn
Nguyễn Đức Quỳnh Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh doanh
Trần Nguyễn Trung Hiếu Kỹ sư Điện công nghiệp
Phạm Đình Dâng Kỹ sư Hóa
Nguyễn Thị Thanh Thảo Cao đẳng Quản trị Kinh doanh
Bùi Chí Sĩ
Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Minh Thiện
Trần Thị Lao
Phạm Thị Trang
Nguyễn Thị Thanh Hải

PHÒNG KẾ TOÁN

Đinh Thị Thu Trúc Kế toán Trưởng Cử nhân Kế toán
Huỳnh Thị Tuyết Sương Cử nhân Kế toán
Lê Thị Mỹ Lệ Cử nhân Kế toán

BỘ PHẬN ĐỐI NGOẠI

Đào Mai Hạnh Trưởng Tiến sĩ Kinh tế
Nguyễn Viết Thể Nghiên cứu viên
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Bán dẫn
Cử nhân Vật lý
Trịnh Xuân Thắng Nghiên cứu viên
Phòng Thí nghiệm Công nghệ Bán dẫn
Tiến sĩ Vật lý

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Phan Minh Nghĩa Trưởng Phòng Cử nhân Công nghệ Thông tin
Lê Chí Hiếu Cử nhân Công nghệ Thông tin
Nguyễn Minh Quân Cử nhân Công nghệ Thông tin
Nguyễn Thạch Vũ Cử nhân Công nghệ Thông tin

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mai Ngọc Tuấn Anh Phụ trách Phòng Thạc sĩ Khoa học vật liệu
Nguyễn Thị Kim Anh Trưởng Phòng Tiến sĩ Miễn dịch học
Trần Thị Lê Khanh Cử nhân Khoa học vật liệu
Hoàng Thùy Dương Cử nhân Sinh học

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ NANO

Đỗ Thanh Sinh Phụ trách Phòng Thạc sĩ Hóa học
Đỗ Hữu Quyết Tiến sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và quá trình sản xuất
Nguyễn Thị Lệ Thủy Tiến sĩ Vật lý và vật liệu
Lương Thị Anh Đào Cử nhân Vật lý
Tiêu Tư Doanh Thạc sĩ Khoa học vật liệu
Trần Phước Toan Cử nhân Khoa học vật liệu

PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Bùi Quang Vinh Phụ trách Phòng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
Nguyễn Tuấn Anh Kỹ sư Điện công nghiệp
Hứa Nguyễn Đăng Thy Thạc sĩ Tự động hóa
Vũ Ngọc Long Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Vũ Mạnh Giáp Kỹ sư Cơ điện tử
Lê Đình Phong Tiến sĩ Robotics

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ BÁN DẪN

Nguyễn Tuấn Anh Phụ trách Phòng Kỹ sư Điện tử
Nguyễn Hoàng Phương Uyên Tiến sĩ Khoa học vật liệu
Phan Anh Tuấn Tiến sĩ Vật liệu nano và linh kiện năng lượng
Nguyễn Việt Hưng Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật y sinh
Hoàng Công Đức Thạc sĩ Kỹ thuật điện
Trần Duy Hoài Cử nhân Khoa học vật liệu
Nguyễn Đăng Giang Kỹ sư Vật liệu tiên tiến
Huỳnh Trọng Phát Cử nhân Khoa học vật liệu
Trương Hữu Lý Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật
Nguyễn Thanh Phương Cử nhân Vật liệu màng mỏng
Vũ Lê Thành Long Kỹ sư Cơ Điện tử
Trương Văn Phát Cử nhân Vật lý

VIOTEK

Phan Văn Tiến Giám đốc Tiến sĩ Sinh học

Die angezeigte liste stellt zugleich ghostwriting wien eine simulation der fünf elfmeterschüsse der rodataler sportler dar