Ký kết tiêu biểu

STT TÊN NHIỆM VỤ NGÀY KÝ TỔ CHỨC PHỐI HỢP
1 MOU: Hợp tác đào tạo và nghiên cứu 24/10/2012 University of Illinois, USA
2 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao 07/03/2014 Khoa Cơ khí chế tạo máy đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM
3 MOU: Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao 08/03/2014 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC)
4 MOU: Research and test production of EEG headset and software application 21/03/2014 Emotiv Lifesciences Inc.
5 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thực phẩm chức năng ứng dụng công nghệ nano Tháng 3/2014 Cty cổ phần sản xuất thực phẩm dinh dưỡng NK
6 MOU: Comprehensive collaboration in Semiconductor research and manufacturing 11/11/2014 Maple Semiconductor Inc. and PKI Corporation, Korea
7 MOU: Hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm 11/05/2015 Cty Cổ phần phát triển công nghệ VIOTEK
8 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vật liệu tản nhiệt Tháng 8/2015 Cty Cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng (APT)
9 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vật liệu tản nhiệt Tháng 8/2015 Cty TNHH Điện tử cây tre Việt (VIETBAM ELECTRONICS)
10 MOU: Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực MEMS và vi mạch có liên quan 04/09/2015 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC)
11 MOU: Hợp tác đào tạo thực tập thử nghiệm 22/09/2015 Cty FABMAX B.V
12 MOU: Cooperation Agreement 22/10/2015 Cty FABMAX B.V
13 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Tháng 11/2015 Cty Cổ phần phát triển công nghệ VIOTEK
14 MOU: Hợp tác thử nghiệm chế tạo vật liệu Quang điện tử, Quang tử 2015 Cty cổ phần Bóng đèn Điện Quang
15 Hợp tác nghiên cứu sản xuất thử chip LED công suất cao 2012 -2016 Công ty TNHH quang lượng tử Việt Mỹ (Cty UPV)
16 Hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ tích trữ năng lượng 01/01/2016 Viện Pin – Kazakhstan
17 Hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế tạo chính xác 20/01/2016  Quỹ  Khoa học Công nghệ tỉnh Nagano – Nhật Bản
18 MOU: Design and fabrication of power MOSFET 11/03/2016 Join Solution Co., Korea
19 Agreement on cooperation for research and education 29/03/2016 Led Agri-Bio Fusion Technology Research Center (LAFTRC) Chonbuk National University Jeonbuk, Korea
20 Hướng dẫn thực tập cho 5 học viên cao học người Pháp cho đề án tốt nghiệp 04/04/2016- 04/08/2016 Trường Đại học Angers – Pháp

Artikel lesen dass das dass und das tauchen in fazit schreiben bachelorarbeit beispiel der deutschen sprache als unterschiedlichen wortarten zugehörig auf bestimmter artikel das