Intellectual Property

No CHỦ ĐƠN/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN Content Date Name Status
1 Đỗ Thanh Sinh Bằng độc quyền SC Quy trình điều chế sữa chua có bổ sung nano curcumin Đã viết bản mô tả và gửi chỉnh sửa
2 Mai Ngọc Tuấn Anh Bằng độc quyền SC 19/04/2016 Quy trình sản xuất chế phẩm rửa tay diệt khuẩn dạng gel có chứa hạt Nano bạc và sản phẩm của quy trình này Đã nhận đơn
3 Dương Tấn Phước Bằng độc quyền SC Thiết bị đo gia tốc ứng dụng trong việc kiểm tra các loại cảm biến gia tốc Đang sửa bản mô tả
4 Nguyễn Đăng Giang Bằng độc quyền SC Quy trình chế tạo cảm biến sinh học bằng phương pháp đơn phân lớp phân tử tự lắp ghép gắn kết kháng nguyên liên hợp lên bề mặt vàng Đang sửa bản mô tả
5 Đỗ Thanh Sinh Bằng độc quyền SC 25/07/2014 Quy trình điều chế tinh thể nanocurcumin phân tán trong dung dịch ở nồng độ cao bằng phương pháp nghiền ướt Đã nhận đơn
6 Ngô Võ Kế Thành Đăng ký nhãn hiệu 17/03/2016 Nhãn hiệu SHTPLABS Đã nhận đơn

Die ersten regierungsjahre des neuen königs Sie konnen mehr herausfinden waren geprägt von zahlreichen auseinandersetzungen mit seinen brüdern sowie mit den herzögen von franken, bayern und lothringen