Thiết bị Phòng nghiên cứu triển khai công nghệ sinh học

  1. Máy ly tâm tốc độ cao

1

Model: CF7D2 và CF16RX – Hãng Hitachi (NHẬT)

Tốc độ tối đa: 18,000 vòng /phút

Nhiệt độ: 2 – 250C

Ba loại rotor sử dụng cho ống ly tâm 2ml, 15ml và 50ml

Dùng để ly tâm tế bào, lắng mẫu nhanh; tách lớp hợp chất tự nhiên, vật liệu nano

  1. Tủ ủ STERI-CYCLE CO2 Incubator

2

Model: 370 – Hãng Thermo Scientific

Dùng để nuôi cấy tế bào thí nghiệm

  1. Tủ cấy

4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: 1300 Series A2 – Hãng Thermo Scientific và AVG – Hãng Esco

Dùng để nuôi cấy vi sinh, tế bào (riêng biệt) trong điều kiện an toàn sinh học

  1. Tủ âm sâu -800C

5

Hãng Thermo Scientific

Dùng để bảo quản mẫu trong điều kiện -800C

  1. Kính hiển vi soi ngược

6

Model: CKX41 – Hãng OLYMPUS

Dùng để quan sát sự phát triển của tế bào trong các điều kiện nuôi cấy, thí nghiệm

  1. Máy đông khô

7

Hãng SCANVAC

Dùng để đông khô mẫu ở điều kiện chân không, nhiệt độ -550C. Cấp đông mẫu trước khi sử dụng.

  1. Hệ thống PCR, Elisa, Bộ chạy điện di

8

Hãng Bio – Rad