Nghiệm thu thành công đề tài cấp Nhà nước mã số KC.03.14/06-10

Ngày 27/3/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KC.03 đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước mã số KC.03.14/06-10: “Hệ thống kho hàng Tự động” do Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu CNC chủ trì, Ts.Dương Minh Tâm làm Chủ nhiêm. Qua báo cáo, thảo luận và đánh giá kết quả đề tài, Hội đồng đã nghiệm thu đề tài ở mức Đạt – Xuất sắc.

Đề tài KC.03.14/06-10 đã nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công hệ thống Kho hàng Tự động (viết tắt là hệ thống AS/RS) bao gồm các thành phần:

– Robot  S/R (nhận và xuất các vật tư, linh kiện) và chế tạo các cụm thành phần.

– Bộ điều khiển Robot S/R liên kết nhập xuất linh kiện vật tư.

– Trạm thu nhận và hệ thống nhận dạng mã vạch

– Xe tự hành – AGV chuyển vật tư, linh kiện từ trạm nhận PDS đến robot S/R.

– Robot tự hành RTV nhận vật tư, linh kiện xuất từ robot S/R đến các vị trí của dây chuyền lắp ráp công nghiệp.

– Phần mềm quản lý, giám sát và điều khiển phối hợp cho hệ thống AS/RS

Hệ thống đã được triển khai lắp ráp, kiểm tra, thử nghiệm và đi vào hoạt động tốt tại kho của Công ty Máy Nông nghiệp Miền Nam – VIKYNO.

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai cũng đã nhận được sự quan tâm và đặt hàng từ một số Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và Dịch vụ.

Robot S/R

Huu Thang.

Deshalb trat das werk nach bachs tod in den hintergrund und wurden nur in teilen Jetzt schauen durch seinen sohn carl philipp emanuel bach zur aufführung gebracht