Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI – KHU CÔNG NGHỆ CAO
Địa chỉ : Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao, quận 9, TP.HCM
Điện thoại : (+84-8)37360889 – Fax : (+84-8)37360890
Email : contact@shtplabs.org