Ký kết tiêu biểu

STT

TÊN NHIỆM VỤ

NGÀY KÝ

TỔ CHỨC PHỐI HỢP

Năm 2016

1 Hướng dẫn thực tập cho 5 học viên cao học người Pháp cho đề án tốt nghiệp 04/04/2016- 04/08/2016 Trường Đại học Angers – Pháp
2 Agreement on cooperation for research and education 29/03/2016 Led Agri-Bio Fusion Technology Research Center (LAFTRC) Chonbuk National University Jeonbuk, Korea
3 MOU: Design and fabrication of power MOSFET 11/03/2016 Join Solution Co., Korea
4 Hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế tạo chính xác 20/01/2016 Quỹ  Khoa học Công nghệ tỉnh Nagano – Nhật Bản
5 Hợp tác triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ tích trữ năng lượng 01/01/2016 Viện Pin – Kazakhstan
6 Hợp tác nghiên cứu sản xuất thử chip LED công suất cao 2012 -2016 Công ty TNHH quang lượng tử Việt Mỹ (Cty UPV)

Năm 2015

7 MOU: Hợp tác thử nghiệm chế tạo vật liệu Quang điện tử, Quang tử 2015 Cty cổ phần Bóng đèn Điện Quang
8 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học Tháng 11/2015 Cty Cổ phần phát triển công nghệ VIOTEK
9 MOU: Cooperation Agreement 22/10/2015 Cty FABMAX B.V
10 MOU: Hợp tác đào tạo thực tập thử nghiệm 22/09/2015 Cty FABMAX B.V
11 MOU: Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực MEMS và vi mạch có liên quan 04/09/2015 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC)
12 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vật liệu tản nhiệt Tháng 8/2015 Cty TNHH Điện tử cây tre Việt (VIETBAM ELECTRONICS)
13 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vật liệu tản nhiệt Tháng 8/2015 Cty Cổ phần công nghệ Plasma ứng dụng (APT)
14 MOU: Hợp tác nghiên cứu khoa học và sản xuất thử nghiệm 11/05/2015 Cty Cổ phần phát triển công nghệ VIOTEK

Năm 2014

15 MOU: Comprehensive collaboration in Semiconductor research and manufacturing 11/11/2014 Maple Semiconductor Inc. and PKI Corporation, Korea
16 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm thực phẩm chức năng ứng dụng công nghệ nano Tháng 3/2014 Cty cổ phần sản xuất thực phẩm dinh dưỡng NK
17 MOU: Research and test production of EEG headset and software application 21/03/2014 Emotiv Lifesciences Inc.
18 MOU: Chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao 08/03/2014 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC)
19 MOU: Chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao 07/03/2014 Khoa Cơ khí chế tạo máy đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

 

Read more about slavery in the history of the the practice of statistics homework answers u