Hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

Thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm theo đơn đặt hàng của cá nhân và tổ chức có nhu cầu trong các lĩnh vực:22-07-2016 9-42-18 SA