Dịch vu đo lường linh kiện

  • Đo độ dày của từng lớp màng trong cấu trúc với nhiều phương pháp
  • Xác định độ truyền qua, độ phản xạ, độ hấp thụ trong vùng hồng ngoại gần, trung bình và xa (NIR, MIR, FIR), xác định bán định lượng các thành phần liên kết trong màng, cấu trúc của màng và các thành phần hóa học của các vật liệu hữu cơ, polymer…
  • Đo độ truyền qua, độ hấp thụ của mẫu trong vùng cận tử ngoại, vùng nhìn thấy và cận hồng ngoại (bước sóng từ 190 nm đến 2700 nm). Nguồn sáng được sử dụng trong hệ gồm 2 loại: đèn Deuterium (190 – 350 nm) và đèn Halogen (330 – 2700 nm) cho vùng tử ngoại, vùng khả kiến và hồng ngoại gần.
  • Đo điện trở suất của màng, độ linh động và nồng độ hạt tải với khoảng nhiệt độ hoạt động từ 40K tới 6000C (nhiệt độ lý thuyết của mẫu).
  • Đo điện trở mặt của vật liệu (màng).
  • Đo và phân tích phổ nhiễu xạ tia X: xác định cấu trúc và thành phần vật liệu của vật liệu ở các dạng màng.
  • Hệ đo đặc tuyến I-V linh kiện, Solar-cell.