Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, hoạt động trong lĩnh vực khoa…