Phòng thí nghiệm Công nghệ nano

Phòng thí nghiệm Công nghệ nano trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-KCNC ngày 09 tháng 02…

Phòng công nghệ bán dẫn

Phòng thí nghiệm Vi mạch – Bán dẫn được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-KCNC ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Ban Quản lý Khu Công Nghệ Cao.…