Giới thiệu

Lời giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao là đơn vị sự nghiệp công lập nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao…