Biotech laboratory

  1. Danh sách các thiết bị phòng Công nghệ sinh học
STT Thiết bị Ghi chú
1 Tủ sấy CO2  
2 Tủ cấy an toàn sinh học  
3 Máy ly tâm CR16X  
4 Máy ly tâm CF7D2  
5 Tủ bảo quản mẫu âm 80C  
6 Kính hiển vi soi ngược  
7 Máy ủ 37C  
8 Hệ thống PCR  
9 Hệ thống Western  
10 Cân điện tử 3 số  
11 Cân điện tử 4 số  
12 Máy đọc Elisa  
13 Máy đo UV-Vis protein  
14 Máy đông khô  
15 Votex  
16 Máy đo pH  
17 Máy khuấy từ  
18 Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết  
19 Máy đông khô  
20 Máy đồng hóa cao tốc  
 
  1. Các lĩnh vực nghiên cứu:
  • Enzyme/ Protein trong y học
  • Vật liệu y sinh có nguồn gốc tự nhiên, vi sinh
  • Ứng dụng vật liệu nano trong sinh học
  • Sinh học phân tử
  • Sinh học tế bào ứng dụng

Damit sollte deutlich werden, dass man einerseits am ziel der wiedervereinigung the ghostwriter house festhielt, was man aber andererseits nur über die anerkennung der realitäten für erreichbar hielt