Bản quyền phần mềm cho hệ thống AS/RS

1.    Tác phẩm: Phần mềm quản lý xuất nhập kho hàng “AS/RS + ERP”

Loại hình: Chương trình máy tính

Tác giả: Dương Minh Tâm; Lâm Hữu Danh; Lư Tấn Đạt

Quốc tịch: Việt Nam

Chủ sở hữu: Trung tâm nghiên cứu triển khai – Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh;

Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 52/2004/QĐ-UB 08/03/2004

Số: 2600/2010/QTG

Xem chi tiết >>

 

2.    Tác phẩm: Phần mềm điều khiển Robot hệ thống AS/RS (AS/RS Control)

Loại hình: Chương trình máy tính

Tác giả: Dương Minh Tâm; Lâm Hữu Danh

Quốc tịch: Việt Nam

Chủ sở hữu: Trung tâm nghiên cứu triển khai – Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh;

Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 52/2004/QĐ-UB 08/03/2004

Số: 2678/2010/QTG

Xem chi tiết >>

 

3.    Tác phẩm: Phần mềm giám sát và thu thập dữ liệu hệ thống AS/RS (Scada-3D)

Loại hình: Chương trình máy tính

Tác giả: Dương Minh Tâm; Lâm Hữu Danh; Chung Tấn Lâm

Quốc tịch: Việt Nam

Chủ sở hữu: Trung tâm nghiên cứu triển khai – Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh;

Lô I3, đường N2, Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 52/2004/QĐ-UB 08/03/2004

Số: 2444/2010/QTG

Xem chi tiết >>