Thông báo tuyển sinh chương trình phát triển ngành công nghiệp MEMS năm 2019

Thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo chế tạo cảm biến siêu âm bằng công nghệ MEMS và ứng dụng cho thành phố thông minh” tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công Nghệ Cao (Trung tâm R&D)


Nội dung đào tạo:

  • Tổng quan về MEMS và ứng dụng xây dựng thành phố thông minh;
  • Giảng dạy và thực hành về thiết bị MEMS;
  • Đào tạo thực hành chế tạo và phân tích đặc tính của thiết bị MEMS;
  • Quy trình công nghệ MEMS;
  • Hệ thống cơ sở hạ tầng mạng, công nghệ mạng không dây và điện toán đám mây;
  • Lắp đặt hệ thống cảm biến không dây ứng dụng cho thành phố thông minh.

Thời gian đào tạo: 02 tháng (04/2019 – 05/2019)