Phòng thí nghiệm công nghệ thông tin và truyền thông

Thành viên:

Sự hợp tác giữa Phòng CNTT & TT của Trung tâm Nghiên cứu Triển Khai (SHTPLabs) – Khu Công Nghệ Cao và Trung tâm Nghiên Cứu & Đào Tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) – ĐH Quốc Gia TP.HCM đã hình thành lên nhóm làm việc trên lĩnh vực CNTT & TT.

Trưởng phòng: Phan Minh Nghĩa & 9 cộng sự.


Nền tảng công nghệ:

Lĩnh vực ứng dụng:

»RFID: Quản lý kho, Kiểm soát an ninh vào ra, Quản lý giáo dục, vui chơi giải trí.

»Giám sát & đoHệ thống thu thập & quản lý dữ liệu kiện kế.

»GPS, Cell ID, GIS: Định vị và giám sát trong lĩnh vực giao thông, viễn thông, nguồn phóng xạ.

Có kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng, firmware, SDK, với các loại thiết bị khác nhau (đo xa, GPS, RFID) sử dụng chip VN1632, ADC24BIT, HF / UHF RFID, SG8V1.


Sản phẩm đã triển khai:

text ?>