Hợp tác triển khai khoa học

1/- Xây dựng mạng liên kết với các Viện, trường trong và ngoài nước:

– Ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ với Trung tâm Thiết kế đào tạo vi mạch (ICDREC) Đại học quốc gia TP.HCM (tháng 10/2009). Hai bên đã thực hiện một số hợp tác.

– Ký thỏa thuận liên kết với Trung tâm Thiết bị mới (Neptech- Sở KH&CN) và Trung tâm Đào tạo Khu CNC (tháng 06/2009). Đào tạo hai khóa về chuyên môn cho các nghiên cứu viên.

– Ký kết và liên kết hợp tác khoa học với các công ty: Sonion, Q.sic, Viet-Vmicro, GES (Mỹ).

– Liên kết chế tạo Solar cell với  PTN Nano của Đại học Quốc gia TP.HCM.

– Triển khai hợp tác với PTN Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống – ĐHQG TP.HCM: ký 02 chuyên đề chế tạo bộ điều khiển robot vào tháng 01/2010.

2/- Trao đổi  thông tin về khoa học công nghệ:

– Tham gia cùng với Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo Hợp tác Khoa học và công nghệ Hoa kỳ-Việt Nam (09/2009).

– Tổ chức và tham gia các Hội thảo khoa học chuyên đề: Hội thảo quốc tế Thinfilm (màng mỏng) tháng 08/2009; Hội thảo công nghệ nano quốc tế tại Vũng Tàu tháng 11/2009; Hội thảo Khoa học Chế tạo máy tòan quốc lần II (tháng 11/2009); Hội thảo Nanotech 2009.