Bài báo

Tên bài báo Tên tác giả/Đồng tác giả Tên tạp chí Năm công bố Ghi chú
Năm 2016
A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors Trong Phat Huynh etc… Journal of Electronic Materials, Volume 45, Issue 5, pp 2516–2521

 

2016 ISI
A low cost technique for synthesis of goldnanoparticles using microwave heating and its application in signal amplication for detecting Escherichia Coli O157:H7 bacteria Vo Ke Thanh Ngo, Dang Giang Nguyen, Trong Phat Huynh, Quang Vinh Lam Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol, doi:10.1088/2043-6262/7/3/035016

 

2016 ISI
Microwave-Assisted Synthesis of Chitosan/Polyvinyl Alcohol Silver Nanoparticles Gel for Wound Dressing Applications Nguyen Thi Hiep, Huynh Chan Khon, Vo Van Thanh Niem, Vo Van Toi, Tran Ngoc Quyen, Nguyen Dai Hai and Mai Ngoc Tuan Anh International Journal of Polymer Science, doi:10.1155/2016/1584046

 

2016 ISI
Tổng hợp polyaniline bên trong cấu trúc nano của giấy bucky bằng phương pháp điện hóa Đỗ Hữu Quyết, Trần Phước Toan  

Tạp chí Hóa học

 

2016 Trong nước
Simulation of electrical properties of quartz crystal microbalance using multi-resonance thickness-shear mode technique Nguyen Dang Giang etc.. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 2016 Trong nước
Mô phỏng hoạt động của linh kiện QCM 10mhz khi hoạt động dưới sự ảnh hưởng của lưu chất theo phương pháp trường cặp đôi Dương Tấn Phước Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 2016 Trong nước
Nghiên cứu chế tạo điện cực composite CNTs/V2O5 bằng phương pháp điện hóa Nguyễn Thị Hồng Thắm etc… Tạp chí Hóa học, Vol 54, No.1

 

2016 Trong nước
Nghiên cứu chế prototype siêu tụ dẻo dựa trên hệ điện cực composite và chất điện giải polymer Lương Thị Anh Đào, Đỗ Hữu Quyết Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 2016 Trong nước
Tổng hợp và khảo sát tính chất của hạt nano hợp kim vàng – bạc Mai Ngọc Tuấn Anh etc… Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 2016 Trong nước
Năm 2015
Synthesis and spectroscopic characterization of gold nanobipyramids prepared by a chemical reduction method Vo Ke Thanh Ngo, Trong Phat Huynh, Dang Giang Nguyen, Hoang Phuong Uyen Nguyen, Lam Quang Vinh, Huynh Thanh Dat Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnoly (IOP), doi:10.1088/2043-6262/6/4/045017

 

2015 ISI
Expression Patterns of Bovine CD1 In Vivo and Assessment of the Specificities of the Anti-Bovine CD1 Antibodies Nguyen Thi Kim Anh Journal of Plos One

 

2015 ISI
Investigation of immobilizing antigens on gold surface by potentiometric measurements and fluorescence microscopic Nguyen Hoang Phuong Uyen, Ngo Vo Ke Thanh Communication of Physics

 

2015 Trong nước
Thiết kế quy trình công nghệ, chế tạo chip cảm biến gia tốc kiểu tụ bằng công nghệ vi cơ khối Bùi Quang Vinh, Dương Minh Tâm, Trương Hữu Lý, Trương Văn Phát, Dương Tấn Phước Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ  IV 2015 Hội nghị
Nghiên cứu, thiết kế và điều khiển robot gắp hàng Van Linh Tran, Quang Vinh Bui, Tuan Anh Nguyen, Xuan Hao Nguyen, Cong Bang Pham, Viet Anh Dung Cai Kỷ yếu Hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ khí lần thứ  IV 2015 Hội nghị
Synthesis and Electrochemical Characterization of Vanadium Oxide on Buckypaper for Supercapacitor Applications Toan Tran and Huu Quyet Do Kỷ yếu Hội Nghị Quốc Tế Về Lĩnh Vực Vật Liệu Nano 2015

 

2015 Hội nghị
Synthesis of carbon nanotubes/polyaniline nano composite electrode to apply in supercapacitor Nguyen Thi Hong Tham, Le Vu Tuan  Hung,

Do Huu Quyet

Kỷ yếu Hội Nghị Quốc Tế Về Lĩnh Vực Vật Liệu Nano 2015

 

2015 Hội nghị
Synthesis and characterization of gold – silver alloy nanoparticles Anh Mai Ngoc Tuan, Phong Nguyen Thi Phuong, Anh Nguyen Thi Kim, Khanh Tran Thi Le, Duong Hoang Thuy International Workshop on Nanotechnology and Application 2015 Hội nghị
The study of the device process for ultraviolet light-emitting diodes (UVLEDs) with the light extraction efficiency Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Viết Thể International Workshop on Nanotechnology and Application 2015 Hội nghị
 Design and Simulation for Optimal Structure of Cross Type Capacitive Acceleration MEMS Sensor Nguyen H. D. Khang, Duong T. Phuoc, Nguyen D. Giang, Truong H. Ly,  Nguyen N. Viet International Journal of Mathematics and Physical Research, Vol.2, Issue 2, pp.95 – 105 2015 Hội nghị
Năm 2014
Protection against Ovariectomy-Induced Bone Loss by Tranilast Phan Van Tien Journal of Plos One

 

2014 ISI
High concentration Nanocurcumin Fabrication By Wet Milling Method Curcumin With Glassball Le Van Giat, Do Thanh Sinh, Tran Phuoc Toan Journal of Scientific & Technology, vol. 3, issue 8 2014 ISI
Design and simulation for optimal structure of cross type capacitive acceleration MEMS sensor Dương Tấn Phước, Nguyễn Đăng Giang, Trương Hữu Lý, Nguyễn Viết Thể 4S Conference 2014 Hội nghị
Schottky diode fabrication at Saigon-Hi Tech Park Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Viết Thể 4S Conference 2014 Hội nghị
Solube graphene and graphene hybrid composite (ghc) by physical funtionalization Nguyen Chanh Khe,  Le Van Giat Nanotech Vol.1, p.49-52

 

2014 Hội nghị

 

You https://cellspyapps.org/track-someones-phone can get what you want and you are worth having it, believe in yourself