Bạn Nên Có Kỹ Năng PHP MYSQL MFC C C,c++,c#,mfc C, Java, Perl, Jsp, Jsp, Objective C… Bạn Sẽ Làm Gì – Phát triển các phần mềm ứng dụng trên…