TÁC GIẢ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ NGÀY TÊN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TÌNH TRẠNG Đỗ Hữu Quyết Bằng độc quyền SC 29/06/2016 Điện cực composit ứng dụng trong siêu tụ…

BÀI BÁO QUỐC TẾ Năm 2016: Trong Phat Huynh etc… (2016), A Novel Method for Preparation of Gold NanoBipyramids Using Microwave Irradiation and Its Application in Immunosensors, Journal of Electronic…

STT TÊN NHIỆM VỤ NGÀY KÝ TỔ CHỨC PHỐI HỢP Năm 2016 1 Hướng dẫn thực tập cho 5 học viên cao học người Pháp cho đề án tốt nghiệp…

STT CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐƠN NỘI DUNG ĐĂNG KÝ NGÀY TÊN TÌNH TRẠNG 1 Đỗ Thanh Sinh Bằng độc quyền SC 25/07/2014 Quy trình điều chế tinh thể nanocurcumin…

Đo lường, chụp ảnh, phân tích mẫu vật liệu các loại ở mức độ nano, phân tử với các máy, thiết bị hiện đại: Kính hiển vi điện tử quét…